Kinh nghiệm

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ:
Chủ nhiệm 02 đề tài khoa học cấp cơ sở :
- Kết quả điều trị xẹp đốt sống do loãng xương bằng phương pháp bơm xi măng không bóng qua da tạo hình thân đốt sống tại khoa Ngoại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
- Kết quả điều trị phẫu thuật trượt đốt sống thắt lưng bằng phương pháp cố định cột sống qua cuống kết hợp ghép xương liên thân đốt tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
Các công trình nghiên cứu đã công bố:
1. Nguyễn Vũ, Hà Kim Trung, Dương Chạm Uyên (2004): ‘Nghiên cứu chẩn đoán và kết quả phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, thắt lưng cùng tại Bệnh viện Việt Đức’.Y học thực hành số 7 (483), 60-62
2. Nguyễn Vũ, Hà Kim Trung (2008): ‘Chẩn đoán và kết quả phẫu thuật trượt đốt sống thắt lưng do khuyết eo bằng cố định qua cuống kèm hàn xương sau bên tại Bệnh Viện việt Đức’. Y học thực hành số 635+636, 270-289.
3. Hà Kim Trung, Nguyễn Vũ (2008): ‘Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật vôi hóa dây chằng dọc sau cột sống cổ tại Bệnh viện Việt Đức’. Y học thực hành số 635+636, 238-249
4. Nguyễn Vũ, Hà Kim Trung (2009): ‘Nghiên cứu triệu chứng lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh và kết quả phẫu thuật của chèn ép tủy cổ do bệnh lý thoái hóa tại Bệnh viện Việt Đức’. Y học thực hành 692+693, 333-345
5. Nguyễn Vũ, Hà Kim Trung (2010): ‘Chẩn đoán và kết quả phẫu thuật trượt đốt sống thắt lưng bằng cố định qua cuống kèm hàn xương liên thân đốt tại Bệnh viện Việt Đức. Y học thực hành 733+734, 377-383
6. Nguyễn Vũ, Dương Đại Hà, Hà Kim Trung (2008) : ‘Bước đầu đánh giá việc sử dụng hệ thống định vị trong mổ cột sống tại Bệnh viện Việt Đức’. Báo cáo tại hội nghị khoa học hiệp hội TTTS Châu Á (ASCoN) lần thứ 7, 12/2008.
7. Nguyễn Vũ, Hà Kim Trung (2008): ‘Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật vôi hóa dây chằng dọc sau cột sống cổ tại Bệnh viện Việt Đức’. Báo cáo tại hội nghị khoa học hiệp hội TTTS Châu Á (ASCoN) lần thứ 7, 12/2008.
8. Nguyễn Vũ, Hà Kim Trung (2011) : ‘ Bước đầu đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị mất vững C1C2 tại khoa Phẫu thuật thần kinh Bệnh viện Việt Đức ‘ Y học thực hành 779+780, 151-158
9. Nguyễn Vũ, Hà Kim Trung (2012) : ‘ Bước đầu đánh giá ứng dụng kỹ thuật cố định cột sống liên gai sau trong phẫu thuật giải ép rễ thần kinh ở những bệnh nhân chèn ép rễ kèm mất vững cột sống do thoái hóa vùng cột sống thắt lưng’ Y học thành phố Hồ Chí Minh 16/4, 321-326
10. Kiều Đình Hùng, Nguyễn Vũ, Trần Quang Trung (2013) : ‘Bước đầu đánh giá hiệu quả triển khai phẫu thuật thần kinh tại khoa Ngoại, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 6 tháng đầu năm 2013’ Y học thực hành 891+892, 160-162
11. Nguyễn Vũ, Hà Kim Trung (2013) : ‘ Đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị chấn thương cột sống lưng-thắt lưng tại khoa Phẫu thuật thần kinh Bệnh viện Việt Đức’ Y học thực hành 891+892, 163-166
12. Nguyễn Vũ, Kiều Đình Hùng, Trần Quang Trung (2013) : ‘Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật cố định cột sống liên bản sống bằng intraspine trong phẫu thuật điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng kèm mất vững cột sống’, Y học thực hành 891+892, 167-170
13. Kiều Đình Hùng, Cao Minh Thành, Nguyễn Vũ, Trần Quang Trung (2013) : ‘ Phẫu thuật nội soi qua xoang bướm điều trị u sọ hầu’ Y học thực hành 891+892, 171-173
14. Nguyễn Vũ, Kiều Đình Hùng, Trần Quang Trung (2013) :’Bước đầu đánh giá kết quả điều trị trượt đốt sống thắt lưng bằng cố định cột sống qua cuống kết hợp ghép xương liên thân đốt’, Y học thực hành 891+892, 178-180
15. Kiều Đình Hùng, Nguyễn Vũ, Trần Quang Trung (2013) : ‘ Nghiên cứu kết quả điều trị phẫu thuật u nguyên bào thần kinh đệm tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội’ Y học thực hành 891+892, 181-183
16. Kiều Đình Hùng, Nguyễn Vũ, Trần Quang Trung (2013) : ‘Đánh giá kết quả phẫu thuật u tế bào hình sao giảm biệt hóa tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội’ Y học thực hành 891+892, 184-186
17. Kiều Đình Hùng, Nguyễn Vũ, Trần Quang Trung (2013) : ‘Đánh giá kết quả phẫu thuật u thần kinh đệm lan tòa bậc II tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội’ Y học thực hành 891+892, 187-189
18. Nguyễn Vũ, Hà Kim Trung (2013) : ‘Nhân 1 trường hợp trượt đốt sống thắt lưng mổ nhiều lần được theo dõi trong thời gian dài tại Bệnh viện Việt Đức’ Y học thực hành 891+892, 190-191
19. Kiều Đình Hùng, Nguyễn Vũ, Trần Quang Trung (2013) : ‘Đánh giá kết quả phẫu thuật u màng não tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội’ Y học thực hành 896, 12-16
20. Kiều Đình Hùng, Nguyễn Vũ, Trần Quang Trung (2013) : ‘ Đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị chấn thương cột sống lưng-thắt lưng tại khoa Ngoại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội’, Y học thực hành 896, 43-46
21. Kiều Đình Hùng, Nguyễn Vũ, Trần Quang Trung (2013) : ‘ Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật máu tụ dưới màng cứng mạn tính tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội’ Y học thực hành 896, 162-165
22. Nguyễn Vũ, Kiều Đình Hùng (2014) : ‘Kết quả điều trị xẹp đốt sống do loãng xương bằng phương pháp bơm xi măng không bóng qua da tạo hình thân đốt sống tại khoa Ngoại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội’ Y học TP.Hồ Chí Minh 18/6, 81-85
23. Nguyễn Vũ, Kiều Đình Hùng (2014) : ‘Đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị phẫu thuật u tủy tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội’ Y học TP.Hồ Chí Minh 18/6, 86-90
24. Nguyễn Vũ, Dương Đại Hà (2014) : ‘Đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh và kết quả phẫu thuật chấn thương cột sống ngực-thắt lưng có liệt tuỷ tại khoa Phẫu thuật thần kinh Bệnh viện Việt Đức’. Tạp chí y học Việt Nam 4 (1), 71-74
25. Nguyễn Vũ (2015): “Kết quả điều trị trượt đốt sống thắt lưng bằng cố định cột sống qua cuống kết hợp ghép xương liên thân đốt”. Y học thực hành số 6 (969), 120-122.
26. Nguyễn Vũ (2015): “Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh trượt đốt sống thắt lưng”. Y học thực hành số 6 (969), 160-163.
CÁC THÀNH TỰU THU ĐƯỢC
- Bằng khen của Bộ Giáo dục và đào tạo
- Bằng khen của Bộ Y Tế
- Giấy khen của Hội sinh viên TP Hà Nội
- Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội
- Bằng khen của UBND Tỉnh Lai Châu
- Giấy khen của Sở Y tế Hà Nam, huyện Yên Mô-Ninh Bình
- Bằng khen của Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam

ĐẦU Call Now Button